Quy định về chứng từ kế toán thuế bạn nên biết

Kế toán thuế là đơn vị không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Nhiệm vụ của kế toán thuế chính là phụ trách những công việc liên quan đến khai báo và nộp thuế. Trong đó bao gồm việc kiểm tra, xem xét và xử lý các chứng từ kế toán thuế định kỳ mỗi ngày, mỗi tuần. Vậy quy định về những chứng từ kế toán này là gì?

Các kế toán thuế cần lưu ý điều gì về chứng từ kế toán?

 Các kế toán thuế cần lưu ý điều gì về chứng từ kế toán?

Yêu cầu cơ bản của các kế toán thuế

Mỗi kế toán thuế cần phải nắm vững những yếu tố sau đây để có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc:

  • Nắm rõ bản chất của từng loại thuế và cập nhật chính sách, luật thuế mới nhất.
  • Liệt kê những loại thuế mà doanh nghiệp cần phải nộp từ khi thành lập cho đến khi bước vào hoạt động.
  • Xem xét kỹ các loại thuế đã nộp và chưa nộp, tránh trường hợp doanh nghiệp bị phạt.
  • Nắm rõ lịch nộp thuế và lập báo cáo thuế cho doanh nghiệp.

 

Kế toán thuế là công việc khá phức tạp và đòi hỏi trình độ cao

Những công việc trên đều liên quan đến chứng từ kế toán thuế. Chính vì thế mỗi kế toán thuế cần đảm bảo những điều sau đây cho các loại chứng từ:

Những quy định về chứng từ kế toán thuế

Đối với những doanh nghiệp có quy mô tương đối với đầy đủ các bộ phận như bán hàng, mua hàng, sản xuất, quản lý,… thì kế toán thuế cần phải xác định tính hợp lý của các hoạt động trên. Từ đó, căn cứ vào báo cáo tài chính và những ghi chép cá nhân về hoạt động của doanh nghiệp để thực hiện khai thuế.

Các loại chứng từ kế toán thế cần được kiểm tra về tính hợp lý, hợp lệ

Kế toán thuế cần tập hợp đầy đủ hóa đơn, các chứng từ kế toán về thuế liên quan đến nghiệp vụ kinh tế như phiếu thu, chi, giấy đề nghị thanh toán, tạm ứng, giấy báo nợ, ủy nhiệm chi, hóa đơn GTGT, phiếu nhập kho, xuất kho, bảng chấm công, tiền lương,… Tất cả những chứng từ trên đều do kế toán thuế kiểm tra về tính hợp lý, hợp lệ. Nếu thiếu chứng từ và hóa đơn cần yêu cầu bổ sung đầy đủ.

Chứng từ kế toán thuế cần được sắp xếp hợp lý

Cách sắp xếp các chứng từ kế toán về thuế chưa nạp như sau:

  • Với các chứng từ kế toán về thuế, cần sắp xếp các chứng từ gốc hàng tháng theo thứ tự của bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng, bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 12 của năm tài chính. Những chứng từ gốc như: hóa đơn đầu vào, đầu ra cần được kẹp với tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp cho cơ quan thuế.
  • Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ cần được kèm theo hóa đơn bán ra và phiếu thu nếu bán ra hoặc thu tiền vào, kẹp thêm phiếu xuất kho kèm hợp đồng hoặc thanh lý nếu có.
  • Hóa đơn mua vào phải kẹp với phiếu chi và phiếu nhập kho, phiếu đề nghị thanh toán hoặc kèm theo hợp đồng, thanh lý nếu có.
  • Tất cả chứng từ phải đầy đủ chữ ký theo chức danh.

Cách sắp xếp các chứng từ, báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế như sau:

  • Sắp xếp chứng từ năm nào đi kèm với báo cáo thuế năm đó.
  • Một số báo cáo thường kỳ là: tờ khai thuế GTGT hàng tháng; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, xuất nhập khẩu, thuế môn bài, tiêu thụ đặc biệt, thu nhập doanh nghiệp hàng quý; báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN hàng năm.

 

Chứng từ kế toán về thuế có những quy định riêng về sắp xếp và lưu trữ

Chứng từ kế toán thuế cần được lưu trữ và bảo quản an toàn, hợp lý, tránh sai sót về sau. Mỗi loại chứng từ đều liên quan đến quá trình hình thành và hoạt động của doanh nghiệp, do đó các kế toán thuế cần lưu ý về việc cất giữ, bảo quản và lưu trữ.