Những điều cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp

Hiện nay, nhà nước đã ban hành rất nhiều các văn bản về thành lập doanh nghiệp cũng như các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp theo quy định. Đây là, vấn đề rất quan trọng nếu các doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định sẽ bị xử lý theo pháp luật. Vậy doanh nghiệp cần phải làm gì với thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế thu nhập của công ty, doanh nghiệp

 

 

Thuế doanh nghiệp là gì?

Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì thuế là một khoảng mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước. Đây là, một loại thuế trực thu được thu sau khi đã trừ các khoản chi phí hợp pháp, hợp lý của doanh nghiệp.

Đối tượng phải nộp thuế thu nhập

Theo quy định của Luật thuế doanh nghiệp và các văn bản khác thì các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch khi có thu nhập đều phải nộp thuế thu nhập cho Nhà nước.

Doanh nghiệp, cá nhân là đối tượng chịu thuế

Doanh nghiệp, cá nhân là đối tượng chịu thuế

Căn cứ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế thu nhập của doanh nghiệp để làm căn cứ tính thuế thu nhập của doanh nghiệp. Như vậy, thuế thu nhập được tính từ các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Những lưu ý về thuế thu nhập doanh nghiệp kế toán nên biết

Doanh nghiệp luôn muốn tăng chi phí phát sinh của doanh nghiệp và giảm doanh thu của doanh nghiệp. Vì vậy, khi làm thuế thu nhập của doanh nghiệp kế toán cần lưu ý những vấn đề sau.

Xuất hóa đơn đầu ra

Thông thường, hàng ngày có nhiều khách lẻ khi mua các sản phẩm, dịch vụ không yêu cầu xuất hóa đơn. Vì vậy, các doanh nghiệp sẽ không xuất hóa đơn nhằm giảm tổng doanh thu của mình. Tuy nhiên, khi bị kiểm tra thì số lượng hàng tồn là ảo thì phải làm sao?

Một số khách hàng yêu cầu ghi giá bán khi xuất trên hóa đơn cao hơn giá bán thực tế. Điều này, khiến cho tình trạng ghi các loại mã hàng hóa khác nhau khiến kế toán rất khó xử lý.

Hóa đơn GTGT là căn cứ để tính thuế của doanh nghiệp

 

Doanh nghiệp không xuất hóa đơn đầu ra cho các sản phẩm tiêu dùng nội bộ, tặng, biếu, cho khi bị phát hiện sẽ bị loại bỏ khỏi các chi phí để trừ vào thu nhập doanh nghiệp. Những sản phẩm không xuất hóa đơn đó sẽ đưa vào doanh thu và chịu thuế thu nhập của doanh nghiệp.

Đối với các đại lý trực công ty khi bán hàng đều phải xuất hóa đơn cho khách hàng. Nếu khách hàng yêu cầu mà đại thì không xuất hóa đơn hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu có thể sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hóa đơn xuất khẩu

Công ty xuất khẩu hàng hóa ra ngoài, khách hàng không cần hóa đơn giá trị gia tăng nhưng tiền lại chuyển qua tài khoản của công ty và ghi trả tiền hàng. Nếu bị cơ quan thuế phát hiện, công ty sẽ bị quy vào tội trốn thuế và phải chịu phạt và điều chỉnh lại doanh thu nộp thuế. Đây cũng là trường hợp kế toán nên lưu ý khi làm thuế thu nhập.

Các dịch vụ không có trong giấy phép kinh doanh

Khi kiểm tra, thanh tra nếu bị phát hiện về việc mua bán các sản phẩm, dịch vụ không có trong giấy phép kinh doanh, danh nghiệp sẽ bị phạt hành chính. Các khoản doanh thu do bán hàng của doanh nghiệp không có trong giấy phép kinh doanh sẽ bị đánh thuế trên toàn bộ số thuế thu nhập của doanh nghiệp.

Hợp tác sản xuất kinh doanh

Doanh nghiệp hợp tác sản xuất kinh doanh dù chỉ được chia một phần từ sản phẩm. Tuy nhiên, khi bán sản phẩm và xuất hóa đơn thì doanh thu vẫn được tính một trăm phần trăm nộp thuế cho doanh nghiệp.

Mong rằng, những thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giúp ích cho doanh nghiệp của bạn. Tránh những trường hợp bị phạt vì vi phạm các quy định của pháp luật về thuế.