Là một kế toán thuế bạn cần biết những gì?

Hiện nay, có rất nhiều sinh viên dù đã tốt nghiệp ngành tài chính, kế toán nhưng vẫn không thể biết những công việc phải làm của nhân viên kế toán là gì? Công việc của một kế toán thuế không giống những công việc của nhân viên kế toán khác bởi vì nó có những nét đặc trưng riêng. Đừng lo, chỉ cần bạn đọc xong bài viết dưới đây đảm bảo bạn sẽ trở thành một kế toán chuyên về thuế giỏi.

 

Những công việc mà kế toán cần làm là gì?

Những công việc mà kế toán thuế cần biết

Các bạn sinh viên kế toán mới ra trường, khi đến làm việc tại các doanh nghiệp cảm thấy bỡ ngỡ khi được giao công việc là kế toán thuế. Họ không biết kế toán thuế là làm những gì?

Công việc định kỳ của kế toán thuế phải làm hàng tháng, hàng năm

Những công việc mà kế toán phải làm trong một năm bao gồm kê khai thuế GTGT vào 20 hàng tháng, báo cáo tài chính….

Vào ngày 20 hàng tháng

Hàng tháng chậm nhất vào ngày 20 kế toán phải nộp tờ khai thuế GTGT. Và báo cáo tình trạng sử dụng hóa đơn trong tháng vừa qua của doanh nghiệp gồm cả đầu vào và đầu ra.

Hóa đơn đầu ra phải được kê ngay, còn hóa đơn đầu vào phải kê khai không được chậm quá 6 tháng kể từ tháng phát sinh hóa đơn GTGT. Nếu kê khai hóa đơn đầu vào đúng thời gian thì doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT. Kế toán phải nộp tờ khai thiết thu nhập doanh nghiệp hàng quý của doanh nghiệp đối với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vào ngày 31 tháng 3 hàng năm

Theo quy định của pháp luật về thuế hàng năm doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính của năm trước. Đây là, quy định bất di bất dịch của ngành thuế mà kế toán cần phải biết.

Những trách nhiệm công việc mà kế toán thuế phải làm

Là người đại diện cho doanh nghiệp trực tiếp làm việc với cơ quan nhà nước và cơ quan thuế khi có phát sinh. Hàng tháng kiểm tra, đối chiếu bảng kê thuế đầu vào, đầu ra với hóa đơn GTGT.

 

Đối chiếu hóa đơn GTGT với cơ quan thuế

Hàng tháng phải lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT của công ty, kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu cho doanh nghiệp. Phân loại thế theo thuế suất. Theo dõi báo cáo tình hình hoàn thuế, tồn đọng ngân sách và nộp ngân sách của doanh nghiệp.

Báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào hàng tháng cũng là công việc của kế toán thuế. Cùng với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu để phục vụ cho công tác quyết toán và báo cáo thuế.

Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh, kiểm tra hóa đơn đầu vào và đánh số thứ tự một cách khoa học để dễ tìm. Lập báo cáo tổng hợp thuế đột xuất và theo định kỳ.

Cập nhật các văn bản quy pháp luật liên quan đến thuế và nghiệp vụ kế toán và soạn thảo các văn bản liên quan đến nghiệp Thuế có liên quan đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp để làm cơ sở thực hiện.

 

Cập nhật các văn bản pháp luật về thuế

Ngoài ra, kế toán về thuế thuế còn phải theo dõi tình hình giao nhận hóa đơn đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp. Hàng tháng, quý, năm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn GTGT của doanh nghiệp. Là một kế toán chuyên về thuế phải luôn nhớ và thực hiện nguyên tắc bảo mật trong công việc.

Quyền hạn của kế toán thuế

Là người đề xuất xử lý các trường hợp hủy hoặc điều chỉnh hóa đơn theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thực hiện các công việc liên quan đến thuế. Thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực thuế của doanh nghiệp theo quy định.

Mong rằng, những thông tin về những về những việc kế toán thuế cần phải làm sẽ giúp ích được cho các bạn kế toán mới vào làm việc tại công ty. Để chuyên môn của mình ngày giỏi hơn thì bạn cần tìm hiểu thêm tại Công ty Phạm và Cộng Sự.