7 nguyên tắc kế toán cơ bản trong hạch toán thuế mà bạn phải biết

Nguyên tắc kế toán là những chuẩn mực, quy ước mà bất cứ người làm kế toán, công ty, doanh nghiệp nào cũng nên nắm rõ. Những số liệu được lập nên dựa trên các nguyên tắc này sẽ đảm bảo độ tin cậy, tạo sự an tâm cho nhiều đối tượng khác nhau. Vậy có bao nhiêu nguyên tắc cơ bản trong kế toán? Hãy theo dõi bài viết để tìm ra câu trả lời.

Nguyên tắc giá gốc

Nguyên tắc giá gốc là một trong những nguyên tắc kế toán cơ bản mà kế toán nào cũng phải nắm
Nguyên tắc giá gốc là một trong những nguyên tắc kế toán cơ bản mà kế toán nào cũng phải nắm

Tài sản của công ty sẽ được ghi nhận tất cả theo giá gốc. Phần giá này là số tiền hoặc khoản chi phí tương đương tiền bạn đã chi ra để trả cho tài khoản đó. Giá trị của tài sản này phải được ghi nhận tại thời điểm mà bạn đã trả, chứ không phụ thuộc vào biến động thị trường.

Nguyên tắc giá tốc được tính như sau:

Nguyên giá = Giá mua của sản phẩm được ghi nhận trên hóa đơn + chi phí lắp đặt, chạy thử – % chiết khấu.

Nguyên tắc phù hợp

Nguyên tắc kế toán phù hợp rất quan trọng trong việc lập các báo cáo tài chính
Nguyên tắc kế toán phù hợp rất quan trọng trong việc lập các báo cáo tài chính

Nguyên tắc phù hợp nói rằng việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Có nghĩa là khi ghi nhận một khoản doanh thu bạn thu được, tương đương với đó, bạn cũng phải ghi nhận thêm một khoản chi phí đã bỏ ra để tạo ra được doanh thu đó.

Chi phí để tạo ra doanh thu bao gồm:

  • Chi phí của kỳ tạo ra doanh thu
  • Chi phí của các kỳ trước nhưng liên quan đến việc tạo ra doanh thu của kỳ này

Nguyên tắc nhất quán

Theo nguyên tắc nhất quán thì các phương pháp, chính sách kế toán doanh nghiệp phải được thống nhất trong các kỳ kế toán của một năm. Nếu có thay đổi thì bạn phải trình bày được nguyên nhân, giải trình lên cơ quan thuế và áp dụng vào kỳ kế toán tiếp theo.

Nguyên tắc thận trọng

Kế toán luôn phải cân nhắc thận trọng mọi chi phí, các phán đoán tương lai trong quá trình làm hạch toán
Kế toán luôn phải cân nhắc thận trọng mọi chi phí, các phán đoán tương lai trong quá trình làm hạch toán

Nguyên tắc thận trọng nói rằng bạn phải xem xét, cân nhắc kỹ về những phán đoán có trong quá trình làm hạch toán thuế. Theo nguyên tắc kế toán này, bạn cần:

  • Lập các khoản dự phòng đúng nguyên tắc quy định, không phản ảnh cao hơn hay thấp hơn giá trị thực tế.
  • Doanh thu và thu nhập có cần được ghi nhận khi đã có những bằng chứng chắc chắn
  • Khi có bằng chứng về khả năng phát sinh, chi phí sẽ vẫn được ghi nhận.

Nguyên tắc trọng yếu

Nguyên tắc trọng yếu chỉ rõ kế toán cần phải thu nhập, ghi nhận các thông tin có tính chất trọng yếu, còn những thông tin ít có ảnh hưởng hơn thì có thể bỏ qua. Những thông tin trọng yếu có đặc điểm để bạn nhận biết là nếu thiếu hoặc sai lệch chúng, nhất định sẽ làm sai lệch đáng kể các Báo cáo tài chính, quyết định kinh tế của người sử dụng.

Nguyên tắc cơ sở dồn tích

Mọi kế toán đều phải tuân thủ nguyên tắc kế toán dồn tích
Mọi kế toán đều phải tuân thủ nguyên tắc kế toán dồn tích

Nguyên tắc cơ sở dồn tích nói rằng mọi thay đổi liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, … đều phải được ghi đầy đủ vào sổ kế toán. Báo cáo tài chính dựa trên nguyên tắc này sẽ thể hiện được tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, tương lai và hiện tại.

Nguyên tắc hoạt động liên tục

Các báo cáo tài chính, hoạch định thuế phải được lập trên cơ sở gia định là doanh nghiệp đó phải hoạt động liên tục trong hiện tại và tương lai gần. Mọi doanh thu, chi phí hay lợi nhuận vẫn được ghi nhận thường xuyên. Nếu trong trường hợp thực tế có thay đổi thì báo cáo tài chính phải được lập dựa trên cơ sở khác và ghi nhận lý do giải thích cho thay đổi đó.

Trên đây là 7 nguyên tắc kế toán cơ bản dành cho kế toán khi muốn lập báo cáo tài chính, hạch toán thuế. Hãy ghi nhớ và tuân thủ toàn bộ nguyên tắc này để đảm bảo số liệu của bạn chính xác và có độ tin cậy cao.